Created with Sketch.

Juridische kennisgeving

ATLANTISCHE SOCIETE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE (SFDT)

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance (Naamloze Vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht)
Met een aandelenkapitaal van 13.730.600 euro
Hoofdkantoor: 44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, Frankrijk
RCS La Roche Sur Yon B 562 053 173
Telefoonnummer: + 33 (0)2 51 44 34 34
Directeur van de publicatie: Pierre-Louis François
Editorial manager: Xavier de Cuverville

De presentatie en de inhoud van deze site worden beschermd door het toepasselijke recht inzake intellectuele eigendom.

Behoudens in bij wet uitdrukkelijk toegestane gevallen, is elke reproductie, weergave of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de informatie op deze site (teksten, foto’s, merken, logo’s, enz.), op welke drager of op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atlantic International, verboden en vormt een inbreuk waarvoor de auteur burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Hosting

Deze site wordt gehost door Platform.sh, 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Parijs

Tel: (+33) 1 40 09 30 00

 

CNIL-informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt u over het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens.

U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Correspondant Informatique et Libertés: cil@groupe-atlantic.com,

of op het volgende postadres: 44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, Frankrijk

 

Voor alle informatie over de producten op deze site kunt u contact opnemen met :

Atlantic Communication Department : 58 avenue du Général Leclerc – 92340 Bourg la Reine – Frankrijk
Tel: 01 46 83 60 00